PPOŻ

System Sygnalizacji Pożarowej SAP – tuż obok zabezpieczenia mienia przed włamaniem możemy zastosować specjalistyczne systemy informujące o zagrożeniach wywołanych pożarem. SSP chronią nie tylko mienie, ale przede wszystkim ludzkie życie. Wielu z ubezpieczycieli wymaga aby obiekty objęte polisą posiadały system wczesnego wykrywania i powiadamiania o zdarzeniach.

Projektujemy i wykonujemy zaawansowane systemy detekcji pożarów oparte na kamerach termowizyjnych.